Polityka prywatności sklepu http://wszystkodobiura.pl

Szanujemy Państwa prywatność i chronimy dane osobowe, dlatego opracowaliśmy poniższy dokument precyzujący zagadnienia związane z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych które powierzają nam użytkownicy serwisu http://wszystkodobiura.pl . Polityka prywatności jest stale monitorowana, tak aby zapewnić poszanowanie praw konsumenta i 100% zgodność jej  zapisów z aktualnym prawem polskim oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Bazy danych Klientów zostały zarejestrowane w Urzędzie GIODO

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu wszystkodobiura.pl jest Ameco M. Chłostecki J. Dębkowski T. Kądziela Spółka jawna, Stroma 24, 01-100 Warszawa
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl
 2. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest firma Ameco M. Chłostecki J. Dębkowski T. Kądziela Spółka jawna, Stroma 24, 01-100 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000215630
  2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych
  3. Dane Osobowe przetwarzane są w celu:
   1. Świadczenia usługi prowadzenie konta użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
   2. Zawarcia umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Serwisu - (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
   3. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
   4. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   5. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w wypadku wyrażenia zgody Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych - wówczas w maksymalnym prawnie dopuszczalnym okresie
  5. Administrator informuje, iż każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.
  6. Administrator informuje, iż każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Inne postanowienia
  1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  3. Zamówienie usługi newsletter wymaga podania danych osobowych.
  4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.
 4. Zakres przetwarzania Danych Osobowych
  1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
   1. Nazwisko i imię
   2. Adres zamieszkania
   3. Adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
   4. Adres poczty elektronicznej
   5. Numer telefonu
   6. Opcjonalnie – dodatkowe informacje, jakie chce podać klient
  2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
  3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Użytkownika, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
  4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych.
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.
 6. Zarządzanie plikami „cookies”
  1. „Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika.
  2. „Cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora. 
  3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Cookies“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
  4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Cookies”.
  5. Obok plików „Cookies” Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
 7. Informacje handlowe
  1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
  2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.
 8. Bezpieczeństwo
  1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
  2. Administrator zaleca samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 9. Udostępnianie Danych Osobowych
  1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: 
   1. Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub
   2. Będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub
   3. Będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy
  2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.
 10. Prawa Użytkowników
  1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
  2. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@wszystkodobiura.pl
  4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: ado@wszystkodobiura.pl